Fluid ControlMeer dan alleen lucht.

De controle en regulering van vloeistoffen alsmede van gassen, vragen steeds verfijnder en technisch geavanceerde producten omdat de toepassingen steeds veeleisender worden. Daarnaast vraagt de sector magneetventielen die voortdurend kunnen inspelen op de ontwikkelingen in deze markt.

Het gebruik van magneetventielen wordt vaak bepaald door factoren als veiligheid, milieu en levensduur van de apparatuur waarin de instrumenten gebruikt worden. In de moeilijkste sectoren waarin vloeistoffen worden gecontroleerd kunnen giftige en agressieve omstandigheden heersen en of hoge schakelsnelheden een vereiste zijn.

Fluid dynamics is het gebied van de mechanica dat te maken heeft met de wetten van vloeibare en gasvormige eigenschappen.

Magneetventielen zijn componenten die de stroming van vloeistoffen in een systeem onderscheppen, controleren en regelen. Oplossingen op dit gebied bestaan meestal uit componenten die door toenemende integratie tussen elektronica en mechanische technologieën zeer geavanceerd zijn geworden.

Het onderzoek en ontwerp van de nieuwe vloeistof dynamische componenten is gericht op verdere miniaturisering met behoud van dezelfde stroomprestaties.

Dit geldt vooral voor magneetkleppen. In aanvulling op miniaturisatie worden de volgende technologieën ook overgedragen aan de nieuwe generaties van Fluid Control Technology componenten:

 - Proportionele besturingssystemen
 - Systemen voor PWM en PCM technieken
 - Scheiding door middel van membraan systemen voor de controle van agressieve vloeistoffen
 - Systemen voor intrinsieke veiligheid
 - Systemen voor digitale controle
 - Geïntegreerde systemen met positie, druk en debiet sensoren

 

Producenten van medische hulpmiddelen zijn gehouden hun producten te ontwikkelen en distribueren  volgens de Europese veiligheidsnormen van richtlijn 93/42/EEG en recentere richtlijnen. De producten die hieraan voldoen hebben een CE markering. Camozzi ontwikkelt en produceert zelf geen medische apparatuur,  maar heeft  wel de expertise en ervaring om u als klant  te adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van medische producten.

Het certificaat “in overeenstemming met de medische richtlijnen” als "intermediair producent" toont aan dat Camozzi volledig beantwoordt aan de eisen van de richtlijn van medische hulpmiddelen.

Camozzi verkreeg deze certificering na de beoordeling van  de DNV volgens de medische richtlijn en de internationale ISO 13485-normen.

C_FLUID CONTROL CATALOGUE 2014/2015

Choose your language to read Flipping Book online: