Technologie


 

Camozzi maakt gebruik van de kracht van technologie.

Binnen de Camozzi Group maakt de technologie het mogelijk om het ontwerp, de optimalisatie en de vervaardiging van complexe producten te integreren met intelligente en mechanische functies.

 

Technologie betekent Competentie.

Om uitstekende service aan de markt te kunnen leveren zijn competenties nodig zoals mechatronische fabricagetechnologieën, mechanisch ontwerp en productie faciliteiten, elektronica ontwerp en fabricage, ontwerp en verwerking van polymeer materialen en overige algemene vaardigheden. Succes vereist mensen die bedreven zijn in het ontwerpen van individuele technologieën en zijdelings bedenken hoe je deze technologieën laat samenwerken om de functionaliteit volledig te benutten.

 

Technologie betekent dan ook over meerdere sectoren heen kunnen gaan.

De Camozzi Technology Roadmap vertegenwoordigt onze toekomstvisie en definieert de technologische mogelijkheden die ontwikkeld zullen worden zodat klantbehoeftes continue kunnen worden ingevuld.
De grootste uitdaging voor onze Technology Roadmap is om de huidige technische mogelijkheden en eisen van de markt met toekomstvisie te bekijken om uiteindelijk goede strategieën te ontwikkelen.

 

Technologie betekent het toevoegen van waarde aan innovatie.

In de huidige wereldeconomie moeten bedrijven hun capaciteit versterken door technologische ontwikkeling en innovatie. Zij creëren hierdoor continue extra waarde voor de klant. Voor fabrikanten in de automatisering betekent dat de vraag naar mechatronica, elektronische en fluid control oplossingen in de komende decennia zal blijven toenemen. De strategie van de Camozzi Automation Business Unit is gefocust op technologie, planning en ontwikkeling, die continue voortbouwt op bestaande kennis en competenties en hierdoor nieuwe kansen schept.

Meer informatie over Camozzi Technology.

Fluid Control
Proportionele Technologie
Miniaturisatie