Eco-efficiency


 

Streven naar Duurzame Vooruitgang

Camozzi wil de kwaliteit van leven veilig stellen door het continue verbeteren van ecologische, economische, sociale en ethische prestaties.


Economische

Een duurzame economie is er één waarin we middelen niet sneller gebruiken dan de natuur ze vernieuwt en de voordelen eerlijk worden verdeeld. Winstgevendheid is het product van bloeiende ecosystemen en gemeenschappen. Het begrip duurzaamheid is uitgegroeid tot een belangrijke motor voor een nieuwe generatie producten en bedrijfsprocessen en vertegenwoordigt een krachtig nieuw innovatie-platform.

Omgeving

Duurzaamheid van het milieu richt zich op het zo weinig mogelijk gebruiken van grondstoffen en energie voor het produceren van producten waarbij de emissies zo laag mogelijk worden gehouden. Tegelijkertijd kunnen onze producten onze klanten helpen bij het zuinig gebruik maken van hulpbronnen en daardoor energie besparen. Een milieu-duurzaam proces vergelijkt de totale levenscyclus van producten of productieprocessen met "de wieg tot het graf" en omvat de analyse van de milieu-impact van producten.

Sociale

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke succesfactor voor het bereiken van duurzame vooruitgang. Sociale verantwoordelijkheid is de wijze waarop organisaties hun processen inrichten om een algemeen positief effect op de maatschappij te verkrijgen door het volgen van duidelijk omschreven ethische en sociale richtlijnen.
  


Ecoefficiency - sustainable Drivers

KlimaatbeschermingToekomstige technologieën die mede duurzame vooruitgang helpen te realiseren
Duurzame productie van energieMechatronica - Miniaturisatie
Efficiënt gebruik van energieEmbedded systems
Zero KM product cyclusAlternatieve materialen


Duurzame vooruitgang door klimaatbescherming wordt een belangrijke succesfactor voor de toekomst. De blauwdruk voor de levenscyclus van het product maakt het verschil om een zeer competitieve marktpositie te bereiken.


Een groot deel van de benodigde energie in onze fabrieken wordt opgewekt door de realisatie van een state-of-the-art fotovoltaïsch energiesysteem (zonne-energie).


Verder geloven wij sterk in de filosofie van verticale integratie. Wij produceren onze producten in een verticaal geïntegreerde productielijn die, gecombineerd met lokale leveranciers, zorgt voor korte transporten en levertijden.


De volgende Camozzi producten helpen allemaal om duurzame vooruitgang te realiseren:


R&D examples:

• K8 micro magneetventiel
• K8P micro proportionele drukregelaar
• F Serie lichtgewicht – zeer compact ventieleiland
• LR Serie proportioneel ventiel

 

Het is mogelijk om een energiebesparing te realiseren van 30% dankzij een combinatie van:

• Efficiënte componenten en systeeminstallaties
• Optimaal gebruik van automatisering
• Toezicht en onderhoud