Camozzi Research Centrum


Camozzi Research Center (CRC) is een strategisch bedrijf van de Camozzi Group die onderzoek en innovatie activiteiten ondersteunt en promoot van diverse bedrijven zowel binnen als buiten de Group.

De CRC analyseert nieuwe technologieën en zakelijke mogelijkheden die van toepassing zijn op de industriële sectoren van de Camozzi Group. Zij voeren technologiebewaking uit en evalueren de technische en economische kansen in een vroeg stadium. Het zelf monitoren van nieuwe technologieën en opkomende industriële processen zijn voor de Group essentieel voor het behouden van de technologische voorsprong op concurrerende landen.

In volledige samenwerking met de verschillende afdelingen binnen de Camozzi Group (Marketing, Technisch Bureau, Product Management) worden onderzoeksprogramma's gedefinieerd voor het ontwikkelen en omschrijven van technologische ontwikkelingsdoelstellingen op midden- en lange termijn. Hierdoor kan later in de projecten gestructureerde en gedetailleerde planning plaatsvinden.
Het CRC vertegenwoordigt de samenwerking met openbare en particuliere onderzoeksinstellingen. Bijvoorbeeld om haar missie na te streven werkt het CRC nauw samen met toonaangevende universiteiten en onderzoekscentra in binnen- en buitenland en volgt de activiteiten van diverse Italiaanse en Europese agentschappen en organisaties om vervolgens de opgedane expertise binnen de Group over te dragen.

Het geheim van het succes van de Camozzi Group is de mogelijkheid om te innoveren door vooruitstrevende ideeën om te zetten in producten en diensten die de markt waardeert. Om onze know-how en concurrentievoordeel te behouden en tegen namaak en misbruik te beschermen, is het noodzakelijk om onze ideeën wettelijk te beschermen. De CRC ondersteunt de ondernemingen binnen de Group in dit proces. Vanaf het eerste moment van ‘state of art’ oplossingsanalyse tot technisch beheer van octrooiaanvragen en beheer van reeds verleende octrooien.