Lean Philosophy


Deze filosofie slaat op meer dan alleen de manier van produceren. Elke activiteit en elk proces binnen de organisatie moet hetzelfde doel hebben: het vergroten van de efficiëntie en reduceren van afval.

Camozzi bereikt dit in de eerste plaats door empowerment van het personeel op alle niveaus: iedere medewerker heeft de mogelijkheid om te monitoren en de productiecyclus te stoppen op het moment dat hij of zij een fabricagefout waarneemt. Zij kunnen, als het nodig is, onmiddellijk actie ondernemen voor het herstel van het defect. De kwaliteitsafdeling neemt tegelijkertijd een waarschuwing waar op het gecentraliseerde controle-systeem.

Een ander aspect van het Camozzi management systeem is de implementatie van "Just in time"-technieken waarbij in elk proces alleen dat wordt geproduceerd wat nodig is voor het volgende proces.

De productie faciliteiten van de Camozzi Automation Divisie is georganiseerd in werkeilanden die individuele series van producten produceren met een groot aantal variaties en daardoor zorgen voor een grotere flexibiliteit en hogere productiesnelheid. Andere Group organisaties die meer complexe projecten produceren, zoals de machines van Innse Berardi en Ingersoll of de katoenspinnerij machines van Marzoli, werken met speciale softwareprogramma’s die de momenten van aankoop en andere operationele processen optimaliseert.

Deze managementvorm is alleen mogelijk als alle functies en afdelingen hierin betrokken zijn. Vanaf de sterk geautomatiseerde magazijnen, interne mechanica-afdelingen waar gereedschappen en apparatuur worden samengesteld en onderhouden, tot en met de samenwerking met leveranciers als echte partners.