Integrale Kwaliteitszorg
"Total Quality Management" betekent voor de hele Camozzi organisatie een sterke betrokkenheid bij een continue verbetering van kwaliteit en prestaties die tegemoet komen aan de verwachtingen van de klanten, of deze zelfs overtreft.

In de kern, Total Quality Management (TQM) is de "management" benadering van het succes op lange termijn.

TQM kijkt naar de algehele kwaliteitseisen binnen de onderneming, waaronder het beheren van kwaliteit van ontwerp en ontwikkeling, kwaliteitscontrole en onderhoud, kwaliteitsverbetering en de kwaliteitsborging.

TQM houdt rekening met de kwaliteit van maatregelen die op alle niveaus zijn genomen en betrekt hierin tevens alle werknemers van het bedrijf. Bij Camozzi nemen namelijk alle leden van de organisatie deel aan het verbeteren van processen, producten, diensten en de cultuur waarin ze werken.
De volgende principes zijn essentieel bij de implementatie van TQM:

• Focus op klanttevredenheid.
• Continue proces van verbeteren van producten en diensten.
• Open communicatie tussen de verschillende afdelingen.
• Continue verbeteren van planning-, productie- en serviceprocessen.
• Ontwikkeling van trainingsprogramma’s ter aanmoediging van zelfontwikkeling.
• Personeel deelgenoot maken van de ontwikkelingen van het bedrijf.
• Elimineren van verspilling en inefficiëntie.