Ethische Code
Onze Ethische Code erkent de noodzaak van een consistente aanpak in alle ondernemingen van de Group en is bedoeld om de waarden en richtlijnen, die de dagelijkse activiteiten beïnvloeden, te communiceren. Naleving van deze waarden en richtlijnen is onvoorwaardelijk. Het helpt om de activiteiten van elk bedrijf op een betrouwbare en consistente wijze te beheren.

Deze documenten benadrukken de noodzaak binnen de wet te werken, alsmede het belang van oprechtheid en eerlijkheid in alle interne en externe relaties te realiseren tot het gezamenlijk voordeel van alle betrokkenen. Bij het streven naar verwezenlijking van de economische doelstellingen tot tevredenheid van alle belanghebbenden moet rekening gehouden worden met de bredere sociale en ethische verantwoordelijkheden van de Group. 
De principes van de Ethische Code van Camozzi:
 
• RESPECT VOOR HET INDIVIDU
• GELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID
• EERLIJKHEID, OPRECHTHEID EN NALEVING VAN DE WET
• EFFECTIVITEIT EN EFFICIENTIE VAN BEDRIJFSPROCESSEN
• TRANSPARANTIE EN HET VERMIJDEN VAN CONFLICTEN
• VERTROUWELIJKHEID
• GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP DE WERKPLEK
• INTERNE CONTROLE
• EERLIJKE CONCURRENTIE
• RESPECT VOOR HET MILIEU
• LANGE TERMIJN PLANNING